W maryjnej wspólnocie

  • warning: Parameter 2 to acidfree_link_alter() expected to be a reference, value given in /home/parafiac/public_html/includes/common.inc on line 2883.
  • warning: Parameter 2 to acidfree_link_alter() expected to be a reference, value given in /home/parafiac/public_html/includes/common.inc on line 2883.

Niedziela Nr 38(741) – 21.09.2008.

Ostatnia niedziela sierpnia upłynęła w para­fii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Chmielu pod znakiem poczwórnej uroczy­stości. Z odpustem parafialnym połączone zostały dożynki, wizytacja kanoniczna oraz wprowadzenie na urząd nowego proboszcza. Uroczystościom przewodniczył bp Mieczysław Cisło.
Proboszcz ks. Krzysztof Proskura wraz z przed­stawicielami Rady Duszpasterskiej, witając Księ­dza Biskupa prosił o modlitwę, wskazówki „jak prowadzić życie, by być dziećmi ukochanej Matki” i udzielenie błogosławieństwa. Na początku litur­gii Mszy św., dziekan dekanatu piaseckiego ks. kan. Piotr Stańczak odczytał dekret, na którego mocy ks. Krzysztof podjął duszpasterską pracę w Chmielu. „Do tej uroczystości przygotowywała się cała wspólnota parafialna, a także Ksiądz Krzysztof, który już zapoznał się z parafianami” - wyjaśniał Ksiądz Dziekan. Zwracając się do nowego proboszcza, powiedział: „Metropolita mianował cię proboszczem tutejszej parafii; przyj­mij na siebie obowiązki proboszcza i prowadź tę wspólnotę jako nauczyciel, kapłan i pasterz”. W odpowiedzi Ksiądz Krzysztof oświadczył: „Korzy­stając z Bożej pomocy, będę się troszczył, aby służyć tej wspólnocie ku czci Boga i dla zbawienia ludzi”. Następnie odbyło się przekazanie kluczy do kościoła, po czym przewodniczenie obrzędowi wprowadzenia przejął Ksiądz Biskup. „Arcybi­skup uczynił cię nauczycielem tej wspólnoty, z tej ambony będziesz głosił Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym ludziom, którzy szukają prawdy. Troszcz się o wszystkich, by mogli usłyszeć Słowo Boga żywego, ukazuj wierzącym, jak można żyć wiarą i być świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego” - mówił Ksiądz Biskup. Następnie bp Cisło powie­rzył nowemu proboszczowi troskę o ołtarz jako miejsce, „na którym uobecnia się ofiara krzyża i jest rozdzielny Chleb Życia”. „Sensem pracy kapłańskiej jest sprawowanie Mszy św., troszcz się o to, by wspólnota gromadziła się wokół tego ołtarza, by Eucharystia stała się centrum życia parafialnego” - prosił. Dopełnieniem obrzędu wprowadzenia na urząd kościelny było uroczyste wyznanie wiary i złożenie przysięgi przez nowego proboszcza.
W homilii bp Mieczysław Cisło przypomniał, że jego obecność w Chmielu związana jest przede wszystkim z wizytacją kanoniczną parafii. „To szczególny czas bilansu życia i pracy” - wyjaśniał. Pozdrawiając wiernych Ksiądz Biskup mówił o nowym proboszczu, który jako kapłan z 16-letnim doświadczeniem pracy duszpasterskiej już dał się poznać wspólnocie jako zaradny gospodarz. „Nawiedzając groby zmarłych, mogłem zobaczyć pierwsze owoce waszej wspólnej pracy, odnowiony cmentarz. Dziękuję za tę pamięć, która świadczy o kulturze naszego narodu - mówił. - Dziękuję za zaangażowanie proboszcza w wymiarze służby Bożej i wobec ludzi, które sprawia, że parafia staje się rodziną rodzin”. Nawiązując do parafialnego święta plonów, bp Cisło dziękował za przyniesione do kościoła wieńce dożynkowe i prosił, by chleb wypiekany z tegorocznej mąki był nie tylko sprawiedliwie dzielony, ale by był podawany wszystkim głodnym z miłością. Kierując wzrok wiernych na Patronkę parafii - Matkę Bożą Częstochowską, przypominał, że Jej przemożnej opiece należy powierzyć codzienne życie. „Jeżeli Bóg nie będzie stał na szczycie wartości, nasze życie rozpadnie się, popadniemy w pustkę, nie będziemy mieć oparcia, kiedy przyjdzie cierpienie i krzyż. Prośmy więc o to, by to Jezus był w centrum naszego życia, by modlitwa była pożywieniem naszej duszy, by troska o życie doczesne nie przesłoniła życia duchowego, by każdy z nas był człowiekiem nadziei i wiary, świadkiem Zmartwychwstałego” - apelował.
Na zakończenie uroczystości ks. Krzysztof Proskura podziękował swoim poprzednikom a szczególnie ks. Robertowi Brzozowskiemu, za troskę o duchowy i materialny kształt parafii. Słowa wdzięczności skierował także do Rady Duszpasterskiej i wszystkich parafian, którzy przez swoją modlitwę i pracę przyczyniają się do pomnażania duchowych i materialnych dóbr maryjnej wspólnoty.

( Urszula Buglewicz )

Losowe zdjęcie
13
Kto przegląda
W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.
Ankieta
Czy chcesz aby na stronie parafialnej było forum?: